Board index   FAQ   Search  
Register  Login

*** ***
Click here to go to vomtroimagazine.com
Supporters

Í hí ... Trong nhà bếp nầy vui quá

Nghệ Thuật Gia Chánh, Làm bếp...

Í hí ... Trong nhà bếp nầy vui quá

Postby mimosa » Tue Jan 10, 2012 12:16 am

Ngày mai, mimosa sẽ hỏi mẹ mimosa vài món, rồi cũng bắt chước post lên trên nầy ăn chung lấy thảo với mọi người.
Bây giờ mimosa phải đi có chút việc riêng.

Chào các anh chị cô chú.
mimosa
mimosa
 
Posts: 100
Joined: Fri Jan 06, 2012 12:41 am
I am: Friend

Return to Culinary Arts

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 11 guestswww.VomtroiMagazine.com

All Daily News - Tin mới nhất
www.VomTroiMagazine.com 

********

Cám Ơn.Thank You.Merci

Contact us

Vom Troi Magazine

9101 Boul. Maurice Duplessis 
Succ. Rivières des Prairies
P.O. Box 25273
H1E – 6M0 Mtl PQ 
Tel: 514-677-7315

VomtroiMagazine@gmail.com
VNBusinessMedia@Yahoo.com 

_________________________ __________________________
 Supporters **** ****

        


HTML Counter
cron