Board index   FAQ   Search  
Register  Login

*** ***
Click here to go to vomtroimagazine.com
Supporters

Re: Phim Bộ Chọn Lọc

Phim-Ảnh

Re: Phim Bộ Chọn Lọc

Postby BelleNuit » Tue Aug 19, 2014 12:44 am

TeaL. Giới thiệu:
Bộ Phim:
Tây Thi Bí SửTóm lượt:

Phim Tây Thi Bí Sử là một bộ phim nói về một trong Tứ đại mỹ-nhân của Trung Hoa thời xưa là Tây Thi.
Một Tuyệt sắc Giai-nhân đã làm đảo điên Ngô Phù Sai. Việt Câu Tiễn bị bắt làm con tin khi bị bại trận trước quân Ngô.
Văn Chủng đã nghĩ ra mưu cách dùng mỹ-nhân kế, tâu với Việt Vương. Câu Tiễn bèn tuyển chọn trong 2000 mỹ-nữ của nước Việt ra hai nàng là
Tây Thi và Trịnh Đán. Gởi sang nước Ngô, dâng cho Phú-sai làm nội-gián.
Mỗi người một vẻ đã làm say đắm lòng Phù Sai. Nhất là nét thùy mị, vẻ đẹp trong sáng của Tây Thi, nên Phù Sai đã chìu theo lòng Tây Thi, thả Câu Tiễn về nước.
Phim Tây Thi Bí Sử bắt đầu cuộc chiến khi Câu Tiễn được thả về nước Việt. Việt Vương và các tướng lãnh đã âm thầm tiếp tục thực hiện giấc mơ phục quốc.

Phim Tây Thi Bí Sử cũng nói về chuyện tình tay ba của Tây Thi, Phạm Lãi và Phù Sai.

Trước khi sang nước Ngô, Tây Thi và Phạm Lãi là một đôi trai tài gái sắc. Nhưng sau khi ở bên cạnh Phù Sai, với lòng trượng-phu của một vì Quân-Vương, tuy biết âm mưu của Việt Câu Tiển, nhưng vẫn hết lòng yêu thương nàng thật sự, Tây Thi đã đem lòng yêu Phù Sai.

Có rất nhiều giả-thuyết trong lịch-sử đã ghi chép rằng, Tây Thi đã tự vận sau khi hay tin Ngô Phù Sai đã không hàng giặc, rút gươm tự sát sau khi trăn trối giao Tây Thi lại cho Phạm Lãi.

Image

*******

Ô Tĩnh Tĩnh trong vai Tây Thi ; Triệu Chí Dao trong vai Trịnh Đán ; Vạn Ni Ân trong vai Vệ Cơ
Phù Sai (Mã Cảnh Đào đóng) ; Phạm Lãi (Trần Hạo Dân đóng) ; Câu Tiễn (Mã Đứng Chung đóng)

[youtube][/youtube]

Tây Thi Bi Sử - Tập 2
Tây Thi Bi Sử - Tập 3
Tây Thi Bi Sử - Tập 4
Tây Thi Bi Sử - Tập 5
Tây Thi Bi Sử - Tập 6
Tây Thi Bi Sử - Tập 7
Tây Thi Bi Sử - Tập 8
Tây Thi Bi Sử - Tập 9

Tây Thi Bi Sử - Tập 10
Tây Thi Bi Sử - Tập 14
Tây Thi Bi Sử - Tập 15
Tây Thi Bi Sử - Tập 16
Tây Thi Bi Sử - Tập 17
Tây Thi Bi Sử - Tập 18
Tây Thi Bi Sử - Tập 19
Tây Thi Bi Sử - Tập 20
Last edited by BelleNuit on Tue May 12, 2015 7:48 am, edited 3 times in total.
User avatar
BelleNuit
 
Posts: 445
Joined: Wed Nov 30, 2011 1:05 am
I am: Writer


Re: Phim Bộ Chọn Lọc - Thiên Kim Nữ Tặc

Postby BelleNuit » Tue Aug 19, 2014 12:47 am

Last edited by BelleNuit on Tue May 12, 2015 9:47 pm, edited 6 times in total.
User avatar
BelleNuit
 
Posts: 445
Joined: Wed Nov 30, 2011 1:05 am
I am: Writer

Re: Phim Bộ Chọn Lọc - Mỹ Nhân Vô Lệ

Postby BelleNuit » Tue Aug 19, 2014 12:48 am

TeaL. Giới thiệu:
Bộ Phim:Mỹ Nhân Vô Lệ - Lồng Tiếng Việt Nam
Image

Đại Ngọc Nhi: Tâm hồn trong trắng, vô tư, thông minh & nhanh nhẹn... thật dễ thương
Hàn Lan Châu: Dịu dàng, thùy mị, xinh đẹp & kín đáo ... yếu đuối xúc động lòng người
Đa Nhĩ Cổn: Chung thủy, cuồng nhiệt, tài ba & trung hậu, mọi ngưòi đều kính mến
Hoàng Thái Cực: Uy nghi, trầm tĩnh, dứt khoát, si tình sâu đậm, để lại ấn tượng trong lòng mọi ngưòi và lịch sử ...

[youtube][/youtube]

Mỹ Nhân Vô Lệ, tập 2
Mỹ Nhân Vô Lệ, tập 3
Mỹ Nhân Vô Lệ, tập 4
[url]Mỹ Nhân Vô Lệ, tập 5[/url] (Không có)
Mỹ Nhân Vô Lệ, tập 6
Mỹ Nhân Vô Lệ, tập 7
Mỹ Nhân Vô Lệ, tập 8
Mỹ Nhân Vô Lệ, tập 9
Mỹ Nhân Vô Lệ, tập 10
Last edited by BelleNuit on Tue May 12, 2015 8:20 am, edited 2 times in total.
User avatar
BelleNuit
 
Posts: 445
Joined: Wed Nov 30, 2011 1:05 am
I am: Writer

Re: Phim Bộ Chọn Lọc - Cung Tỏa Châu Liêm

Postby BelleNuit » Wed Aug 20, 2014 9:08 pm

TeaL. Giới thiệu:
Bộ Phim:


Palace I
Cung Tỏa Tâm Ngọc
2011

[youtube][/youtube]

Cung Tỏa Tâm Ngọc 02 (Chưa có)
Cung Tỏa Tâm Ngọc 03 (Phụ Đề)
Cung Tỏa Tâm Ngọc 04 (Phụ Đề)
Cung Tỏa Tâm Ngọc 05 (Phụ Đề)
Cung Tỏa Tâm Ngọc 06 (Phụ Đề)
Cung Tỏa Tâm Ngọc 07 (Phụ Đề)
Cung Tỏa Tâm Ngọc 08 (Phụ Đề)
Cung Tỏa Tâm Ngọc 09 (Phụ Đề))
Cung Tỏa Tâm Ngọc 10 (Phụ Đề)
Last edited by BelleNuit on Tue Aug 26, 2014 2:02 am, edited 3 times in total.
User avatar
BelleNuit
 
Posts: 445
Joined: Wed Nov 30, 2011 1:05 am
I am: Writer


Re: Phim Bộ Chọn Lọc

Postby BelleNuit » Tue Oct 07, 2014 9:14 am

TeaL. Giới thiệu:
Bộ Phim:


Palace III
Cung Tỏa Liên Thành
2014

Viên San San (Tống Liên Thành) * Lục Nghị (Phú Sát·Hằng Thái | Thành Vi Vương Gia) * Dương Dung (Đồng Dục Tú)
Image

[youtube][/youtube]

Cung Tỏa Liên Thành 02
Cung Tỏa Liên Thành 03
Cung Tỏa Liên Thành 04
Cung Tỏa Liên Thành 05
Cung Tỏa Liên Thành 06
Cung Tỏa Liên Thành 07
Cung Tỏa Liên Thành 08
Cung Tỏa Liên Thành 09
Cung Tỏa Liên Thành 10
Cung Tỏa Liên Thành 11
...

Image
User avatar
BelleNuit
 
Posts: 445
Joined: Wed Nov 30, 2011 1:05 am
I am: Writer

Re: Phim Bộ Chọn Lọc

Postby BelleNuit » Fri Dec 12, 2014 12:07 am

Last edited by BelleNuit on Tue May 12, 2015 7:42 am, edited 1 time in total.
User avatar
BelleNuit
 
Posts: 445
Joined: Wed Nov 30, 2011 1:05 am
I am: Writer

Re: Phim Bộ Chọn Lọc

Postby BelleNuit » Mon May 11, 2015 3:14 pm

Last edited by BelleNuit on Tue May 12, 2015 7:40 am, edited 1 time in total.
User avatar
BelleNuit
 
Posts: 445
Joined: Wed Nov 30, 2011 1:05 am
I am: Writer

Re: Phim Bộ Chọn Lọc

Postby BelleNuit » Tue May 12, 2015 7:34 am

TeaL. Giới thiệu:
Bộ Phim:
Last edited by BelleNuit on Tue May 12, 2015 7:41 am, edited 1 time in total.
User avatar
BelleNuit
 
Posts: 445
Joined: Wed Nov 30, 2011 1:05 am
I am: Writer

Next

Return to Movie

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 14 guestswww.VomtroiMagazine.com

All Daily News - Tin mới nhất
www.VomTroiMagazine.com 

********

Cám Ơn.Thank You.Merci

Contact us

Vom Troi Magazine

9101 Boul. Maurice Duplessis 
Succ. Rivières des Prairies
P.O. Box 25273
H1E – 6M0 Mtl PQ 
Tel: 514-677-7315

VomtroiMagazine@gmail.com
VNBusinessMedia@Yahoo.com 

_________________________ __________________________
 Supporters **** ****

        


HTML Counter