Board index   FAQ   Search  
Register  Login

*** ***
Click here to go to vomtroimagazine.com
Supporters

The Last Emperor of China - Vị Hoàng Đế Cuối Cùng TQ

Tin Tức: về Châu-Á ...

The Last Emperor of China - Vị Hoàng Đế Cuối Cùng TQ

Postby Editor 2 » Tue Apr 29, 2014 3:53 pm

[youtube][/youtube]


Phổ Nghi (phồn thể: 溥儀; giản thể: 溥仪; pinyin: Pu Yi; niên hiệu: Tuyên Thống; 1906 – 1967) là vị vua thứ 12 và là vị vua cuối cùng của triều đại Mãn Thanh nói riêng và của chế độ quân chủ Trung Quốc nói chung. Ông lên ngôi lúc 2 tuổi, bị buộc phải thoái vị năm 1912 khi Cách mạng Tân Hợi bùng nổ và được Phát xít Nhật đưa lên làm vua bù nhìn của Mãn Châu Quốc ở Đông Bắc Trung Quốc năm 1934. Năm 1945, ông bị Quân đội Xô viết bắt. Từ 1949 đến 1959, ông bị Chính phủ Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa quản thúc, giam giữ. Tháng 12 năm 1959, ông được tha và sống ở Bắc Kinh như một thường dân cho đến khi chết.

Aisin-Gioro Puyi (Chinese: 愛新覺羅·溥儀; pinyin: Àixīnjuéluó Pǔyí; Wade–Giles: Ai4-hsin1-chüeh2-lo2 P'u3-i2; 7 February 1906 – 17 October 1967), of the Manchu Aisin Gioro clan, commonly known mononymously as Puyi (Pu-yi;[1] Chinese: 溥儀; pinyin: Pǔyí; Wade–Giles: P'u3-i2), was the last Emperor of China and the twelfth and final ruler of the Qing dynasty.

Still a child, he ruled as the Xuantong Emperor (Chinese: 宣統帝; pinyin: Xuāntǒng Dì; Wade–Giles: Hsuan1-t'ung3 Ti4) from 1908 until his abdication on 12 February 1912, after the successful Xinhai Revolution. From 1 to 12 July 1917, he was briefly restored to the throne as a nominal emperor by the warlord Zhang Xun. In 1934, he was declared the Kangde Emperor (Kang-te Emperor) of the puppet state of Manchukuo by the Empire of Japan, and he ruled until the end of the Second Sino-Japanese War in 1945. After the People's Republic of China was established in 1949, Puyi was imprisoned as a war criminal for ten years, wrote his memoirs, and became a member of the Chinese People's Political Consultative Conference.
Tên của Diễn Đàn: Tea Lounge
User avatar
Editor 2
 
Posts: 295
Joined: Mon Nov 28, 2011 11:46 pm
I am: Professional

Re: The Last Emperor of China

Postby Editor 2 » Wed Jul 30, 2014 1:22 pm

Image
Chinese Emperor
Puyi - Age of 2
Tên của Diễn Đàn: Tea Lounge
User avatar
Editor 2
 
Posts: 295
Joined: Mon Nov 28, 2011 11:46 pm
I am: Professional

Re: The Last Emperor of China

Postby Editor 2 » Wed Jul 30, 2014 1:28 pm

Author unravels mystery of plot that toppled China's last emperor

It has taken more than 100 years to come to light, but the web of intrigue and corruption that toppled China's last emperor has finally been pieced together by a Chinese historian.
By Malcolm Moore, Beijing


Plucked from his home as a toddler and declared a living god, Puyi was taken wailing and screaming to the Forbidden City to continue more than 2,000 years of imperial rule, aged just two years and 10 months.
But just a few years later in 1912, as China boiled with revolution, his own adoptive mother, the Empress Dowager Longyu, signed abdication papers forcing him from the Dragon Throne.

Image
Puyi was China's last emperor

Ever since, students of the end of the imperial dynasty have puzzled over why she appeared so willing to do so. Now Jia Yinghua, a 60-year-old historian and former government official, has discovered the answer: she was bribed with 20,000 taels, or 1700lb, of silver, and warned she might end up being beheaded if she refused.

"What happened is so sensitive it has taken more than 100 years before it can be revealed," said Mr Jia, who assembled his latest work, The Extraordinary Life of the Last Emperor, from the secret archives at Zhongnanhai, the Chinese leadership compound, and from interviews with relations of the imperial courtiers.

Puyi, whose life was featured in the film The Last Emperor by Bernardo Bertolucci, is still a figure of public fascination in China. "He was unique," said Mr Jia. "He lived through three dynasties. The entire tumult of China's last century can be summed up in him. He went from emperor to gardener, and in his last years he hung a picture of himself with Chairman Mao on his bedstead."
Tên của Diễn Đàn: Tea Lounge
User avatar
Editor 2
 
Posts: 295
Joined: Mon Nov 28, 2011 11:46 pm
I am: Professional

Re: The Last Emperor of China - Vị Hoàng Đế Cuối Cùng TQ

Postby Editor 2 » Thu Jul 31, 2014 5:41 pm

Cung điện của vị hoàng đế cuối cùng Trung Quốc
Imperial Palace of The Last Emperor of China

Cung điện của nhà vua Phổ Nghi cũng được xem là cung điện cuối cùng của vương triều phong kiến Trung Quốc

Ái Tân Giác La - Phổ Nghi là vị vua cuối cùng triều Thanh và cũng là vị hoàng đế cuối cùng đại diện cho chế độ quân chủ phong kiến của Trung Quốc. Khi triều Thanh suy yếu, phát xít Nhật đã đưa ông làm "bù nhìn" của Mãn Châu Quốc tại Đông Bắc.

Image
Hoàng đế cuối cùng của Trung Quốc - Phổ Nghi
The Last Emperor of China - Aisin-Gioro Puyi


-------
Hoàng cung của Mãn Châu Quốc tọa lạc tại góc Đông Bắc - Trường Xuân với diện tích 130.000 m2, đây cũng được xem là cung điện cuối cùng của vương triều phong kiến Trung Quốc, Phổ Nghi sống ở đây suốt 14 năm từ năm 1932 đến 1945, cung điện còn được người dân quen gọi với cái tên "Ngụy Hoàng Cung". Hiện nay, cung điện trở thành viện bảo tàng hoàng cung Ngụy Mãn, một trong những di chỉ cung đình được bảo tồn và được xếp vào những danh lam thắng cảnh hạng A cấp quốc gia của Trung Quốc.

Image
Tòa nhà làm việc của hoàng đế Phổ Nghi
(The Puppet Manchurian Imperial Palace - Offices Palace of Emperor Puyi )


Image
Văn phòng làm việc của các Đại-thần
(Offies of the Courtiers & Legates)
Tên của Diễn Đàn: Tea Lounge
User avatar
Editor 2
 
Posts: 295
Joined: Mon Nov 28, 2011 11:46 pm
I am: Professional

Re: The Last Emperor of China - Vị Hoàng Đế Cuối Cùng TQ

Postby Editor 2 » Thu Jul 31, 2014 5:54 pm

Image
Đại đường
Great road

Khu vực chính của hoàng cung chiếm 46.000m2 với Trung Hòa Môn làm ranh giới chia khu vực thành hai phần nội cung và ngoại cung đình. Phần nội cung gồm có Tập Hy Lầu, Trung Tây thiện phòng, Ngự Hoa Viên, điện Đồng Đức, phòng thư họa... là nơi sinh hoạt của vua Phổ Nghi và gia quyến. Phần ngoại cung đình gồm có Cần Dân Lầu, Hoài Viễn Lầu, điện Gia Lạc, nội cung phủ, phòng Nhật Bản hiến binh... là nơi xử lý chính sự của Phổ Nghi.

Ngoài ra, khu vực hoàng cung còn có nhà xe ngự dụng, trường đua ngựa, phòng dành cho cấm vệ quân, đường sắt chuyên dụng, cơ quan quản lý tế lễ... Kiến trúc của hoàng cung Mãn Châu Quốc là sự pha trộn giữa Đông Tây kết hợp, mang những đặc điểm điển hình của thực dân lúc bấy giờ.

Năm 1981, tỉnh Cát Lâm đã công bố viện bảo tàng hoàng cung Ngụy Mãn là một trong những văn vật được bảo tồn của tỉnh. Năm 2000, tỉnh Cát Lâm đã cho quy hoạch quản lý tổng thể di chỉ Ngụy Mãn hoàng cung và cho trùng tu bảo tồn một số nơi trong cung, khôi phục lại nguyên vẹn hoàng cung năm xưa.
Tên của Diễn Đàn: Tea Lounge
User avatar
Editor 2
 
Posts: 295
Joined: Mon Nov 28, 2011 11:46 pm
I am: Professional

Re: The Last Emperor of China - Vị Hoàng Đế Cuối Cùng TQ

Postby Editor 2 » Fri Aug 01, 2014 9:40 am

Image
Long sàng của vua Phổ Nghi
(King's bedroom)

Image
Phòng làm việc
(King's office - Den)

Image
Một phòng ngủ trong cung điện
(One bedroom in the palace)

Image
Phòng ngủ của hoàng hậu
(Queen's Bedroom)
Tên của Diễn Đàn: Tea Lounge
User avatar
Editor 2
 
Posts: 295
Joined: Mon Nov 28, 2011 11:46 pm
I am: Professional

Re: The Last Emperor of China - Vị Hoàng Đế Cuối Cùng TQ

Postby Editor 2 » Fri Aug 01, 2014 1:22 pm

Image
Nơi tiếp kiến vua, triều bái
( The Throne - Intertidal cult)

Image
Cổng vào nội cung
(Gate to the inner Palace)

Cung nội phủ tứ hòa viện đuợc xây những năm đầu 20, tháng 3/1932, khi vua Phổ Nghi đến chấp chính tại Ngụy Mãn Châu Quốc đã biến nơi nay thành phòng làm việc của chính phủ. Đến năm 1934, chấp chính phủ trở thàng cung nội phủ, là nơi làm việc của các quan đại thần, thứ trưởng và các cơ quan hành chính khác.

Image
Cổng vào nội phủ
(Gateway to Internal Government Building)

Image
Bên trong cung nội phủ
(Inside The Internal Government Building)
Tên của Diễn Đàn: Tea Lounge
User avatar
Editor 2
 
Posts: 295
Joined: Mon Nov 28, 2011 11:46 pm
I am: Professional

Re: The Last Emperor of China - Vị Hoàng Đế Cuối Cùng TQ

Postby Editor 2 » Fri Aug 01, 2014 1:26 pm

Image
Cửa vào Tây Ngự Hoa Viên
(Gate of The Western Royal Gardens)


Image

Image
Bên trong Tây Ngự Hoa Viên
(Inside The Western Royal Gardens)

Image
Cổng vào trong cung
(Gate to King's Palace)
Tên của Diễn Đàn: Tea Lounge
User avatar
Editor 2
 
Posts: 295
Joined: Mon Nov 28, 2011 11:46 pm
I am: Professional

Re: The Last Emperor of China - Vị Hoàng Đế Cuối Cùng TQ

Postby Editor 2 » Fri Aug 01, 2014 1:32 pm

Image
Tập Hy Lầu, hay còn gọi là tẩm cung

Image
Phía trong Tập Hy Lầu

Image
Thư phòng bên trong tòa Tập Hy Lầu

Image
Cần Dân Lầu

Image
Phía trong Cần Dân Lầu
Tên của Diễn Đàn: Tea Lounge
User avatar
Editor 2
 
Posts: 295
Joined: Mon Nov 28, 2011 11:46 pm
I am: Professional

Re: The Last Emperor of China - Vị Hoàng Đế Cuối Cùng TQ

Postby mimosa » Fri Aug 01, 2014 1:53 pm

Is the emperor still alive?
Ông hoàng đế nầy còn sống không? hiện nay ở đâu?
mimosa
 
Posts: 100
Joined: Fri Jan 06, 2012 12:41 am
I am: Friend

Next

Return to News: All about Asia ...

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guestswww.VomtroiMagazine.com

All Daily News - Tin mới nhất
www.VomTroiMagazine.com 

********

Cám Ơn.Thank You.Merci

Contact us

Vom Troi Magazine

9101 Boul. Maurice Duplessis 
Succ. Rivières des Prairies
P.O. Box 25273
H1E – 6M0 Mtl PQ 
Tel: 514-677-7315

VomtroiMagazine@gmail.com
VNBusinessMedia@Yahoo.com 

_________________________ __________________________
 Supporters **** ****

        


HTML Counter