Board index   FAQ   Search  
Register  Login

*** ***
Click here to go to vomtroimagazine.com
Supporters

Các Phim Hài - Châu Tinh Trì (Stephen Chow)

Phim-Ảnh

Các Phim Hài - Châu Tinh Trì (Stephen Chow)

Postby Editor 2 » Sat Mar 10, 2012 11:16 pm

Hào Môn dạ yến- Châu Tinh Trì & Mai Diễm Phương (Anita Mui)

[youtube][/youtube]
Tên của Diễn Đàn: Tea Lounge
User avatar
Editor 2
 
Posts: 295
Joined: Mon Nov 28, 2011 11:46 pm
I am: Professional

Re: Các Phim Hài - Châu Tinh Trì

Postby Editor 2 » Sat Mar 10, 2012 11:28 pm

Đường Bá Hổ - Châu Tinh Trì & Củng Lợi

[youtube][/youtube]
Tên của Diễn Đàn: Tea Lounge
User avatar
Editor 2
 
Posts: 295
Joined: Mon Nov 28, 2011 11:46 pm
I am: Professional

Re: Các Phim Hài - Châu Tinh Trì

Postby Editor 2 » Sat Mar 10, 2012 11:42 pm


Trạng Sư Xảo Quyệt-Thiên Vương Trạng Sư
- Châu Tinh Trì & Khưu Thục Trinh

[youtube][/youtube]
Tên của Diễn Đàn: Tea Lounge
User avatar
Editor 2
 
Posts: 295
Joined: Mon Nov 28, 2011 11:46 pm
I am: Professional

Re: Các Phim Hài - Châu Tinh Trì

Postby Editor 2 » Sat Mar 10, 2012 11:49 pm

Trạng nguyên Tô Khất Nhi - Châu Tinh Trì & Trương Mẫn (Sharla Cheung Man)

[youtube][/youtube]
Tên của Diễn Đàn: Tea Lounge
User avatar
Editor 2
 
Posts: 295
Joined: Mon Nov 28, 2011 11:46 pm
I am: Professional

Re: Các Phim Hài - Châu Tinh Trì

Postby Editor 2 » Mon Mar 12, 2012 11:57 pm


Tình Thánh
- Châu Tinh Trì & Mao Thuận Quân (Teresa Mo Sun-Kwan)

[youtube][/youtube]
Tên của Diễn Đàn: Tea Lounge
User avatar
Editor 2
 
Posts: 295
Joined: Mon Nov 28, 2011 11:46 pm
I am: Professional

Re: Các Phim Hài - Châu Tinh Trì

Postby Editor 2 » Thu Mar 15, 2012 10:27 pm


Quan Xẩm Lốc Cốc
: Châu Tinh Trì & Trương Mẫn (Chueng Man), Chung Lệ Đề (Christy Chung)
[youtube][/youtube]
Tên của Diễn Đàn: Tea Lounge
User avatar
Editor 2
 
Posts: 295
Joined: Mon Nov 28, 2011 11:46 pm
I am: Professional

Re: Các Phim Hài - Châu Tinh Trì (Stephen Chow)

Postby Editor 2 » Thu Mar 15, 2012 10:42 pm


Người Hùng Của Tôi
: Châu Tinh Trì & Chung Lệ Đề
My Hero (English Subtitle): Sphen Chow & Christy Chueng

[youtube][/youtube]
Tên của Diễn Đàn: Tea Lounge
User avatar
Editor 2
 
Posts: 295
Joined: Mon Nov 28, 2011 11:46 pm
I am: Professional

Re: Các Phim Hài - Châu Tinh Trì (Stephen Chow)

Postby Editor 2 » Thu Mar 15, 2012 10:55 pm


Tân Tây Du Ký
: Châu Tinh Trì & Lâm Khiết Anh
[youtube][/youtube]
Tên của Diễn Đàn: Tea Lounge
User avatar
Editor 2
 
Posts: 295
Joined: Mon Nov 28, 2011 11:46 pm
I am: Professional


Return to Movie

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 23 guestswww.VomtroiMagazine.com

All Daily News - Tin mới nhất
www.VomTroiMagazine.com 

********

Cám Ơn.Thank You.Merci

Contact us

Vom Troi Magazine

9101 Boul. Maurice Duplessis 
Succ. Rivières des Prairies
P.O. Box 25273
H1E – 6M0 Mtl PQ 
Tel: 514-677-7315

VomtroiMagazine@gmail.com
VNBusinessMedia@Yahoo.com 

_________________________ __________________________
 Supporters **** ****

        


HTML Counter
cron