Page 1 of 1

The Editorial Office

PostPosted: Fri Nov 25, 2011 10:36 pm
by Editor 1
.
.
On The 25th of November 2011,
Our Editor Bina, Ngoc Bich Ngan has officially signed a Contract with Ulisse Construction,
A Real Estate Developer based in St Leonard presided by Mr. Salvatore Ulisse, to build
The Editorial Office for the Trilingual Vom Troi Magazine.

The Place will also include a Cultural Center & other Communication & Business Services.
The Inauguration will soon be officially announced.


(Great Gratidute to The Director of Operations: Mr. ALi Ben Frej.)

Re: The Editorial Office

PostPosted: Tue Jul 31, 2012 2:45 pm
by master
Vào Ngày 25 Tháng 11, Năm 2012

Chủ Bút Ngọc Bích Ngân đã thỏa thuận ký Hợp-đồng với 'Ulisse Construction',
Công ty Thầu Khai-khẩn & Xây Cất Bất Động Sản vùng St Leonard của Ông Tổng Giám Đốc Salvatore Ulisse
để Xây Trụ-sở Tòa-Soạn cho Tam-Ngữ Đặc-San Vòm-Trời.

Nơi đây cũng sẽ là Trung Tâm Văn-Hóa của những Dịch-vụ Văn-hóa, Truyền-thông & Thương-mại khác
Ngày Khánh Thành Sẽ đuợc Chính Thức Thông Báo Sau...


(Lời Tri-ơn chân tình riêng cho người Giám-đốc điều-hành Ô. Ali Ben Frej.)

Re: The Editorial Office

PostPosted: Tue Jul 31, 2012 3:22 pm
by master
At Ulisse Construction Head Office
4525, J.B. Martineau, Saint-Leonard, Qc


President of Ulisse Construction Sam.jpg
President Salvatore Ulisse
President of Ulisse Construction Sam.jpg (131 KiB) Viewed 4383 times


VT Founder, Bina-NBN.jpg
VT Magazine Editor Bina, Ngoc Bich Ngan
VT Founder, Bina-NBN.jpg (128.91 KiB) Viewed 4384 times


Directeur des Opérations Ali Fr..jpg
C.E.O Ali Ben Frej
Directeur des Opérations Ali Fr..jpg (122.15 KiB) Viewed 4383 times
*****
For More Informations about The Editorial Gallery
Please View:
http://forum.tealounge.info/viewtopic.php?f=2&t=407

Thanks

Re: The Editorial Office

PostPosted: Sat Oct 13, 2012 7:42 am
by Editor 1
Inauguration Publisher Letter Size P1-TL (Custom).jpg
Newslettter - P.1 from Pre-Inauguration Edition
Inauguration Publisher Letter Size P1-TL (Custom).jpg (68.37 KiB) Viewed 4207 times

Letter & Invitation from NBN

Re: The Editorial Office

PostPosted: Wed Oct 17, 2012 7:11 am
by Editor 1
Pre-Inauguration of Editorial Gallery Edition
http://forum.tealounge.info/viewtopic.php?f=2&t=446