Page 1 of 1

Happy Things ... make a Happy Smile for a Happy Life !!

PostPosted: Sun Nov 16, 2014 11:35 am
by Editor 1

Happy Sunflower wish for ..a happy Sunday !!! .....

[youtube][/youtube]

Re: Happy Things ... make a Happy Smile for a Happy Life !!

PostPosted: Sun Nov 16, 2014 11:49 am
by Editor 1
:P Welcome The 1st Snow in Montreal in 2014 , Sunday, November 15th :P Image

Re: Happy Things ... make a Happy Smile for a Happy Life !!

PostPosted: Sun Nov 16, 2014 12:08 pm
by Editor 1
I'z kold ...! :oops:
Image

Re: Happy Things ... make a Happy Smile for a Happy Life !!

PostPosted: Sun Nov 16, 2014 6:38 pm
by Editor 1
Image
again!...again, again, and again!! ...

Re: Happy Things ... make a Happy Smile for a Happy Life !!

PostPosted: Mon Nov 17, 2014 12:13 am
by Editor 1
Image

Re: Happy Things ... make a Happy Smile for a Happy Life !!

PostPosted: Mon Nov 17, 2014 10:49 pm
by Minh Quan
Hay qua - Very cute picture
welcome the snow

Cảm ơn Editor 1 đã post những tấm hình đầy lạc quan chào đón Tuyết rơi

Ngày tuyết rơi cám ơn Chúa dù trong bất cứ mỗi hoàn cảnh nào, dù trời nắng hay trời mưa hay là có tuyết tất cả là ơn sủng của Thiên Chúa

Cảm ơn Ngài cho con một niềm vui, dù nho nhỏ nhưng trọn vẹn và trong sáng...Amen

happy_winter_snow.gif
happy_winter_snow.gif (198.91 KiB) Viewed 9796 times


Mình Quan

Re: Happy Things ... make a Happy Smile for a Happy Life !!

PostPosted: Fri Nov 21, 2014 7:29 pm
by Editor 2
cute.