Page 1 of 1

Lá thư ....

PostPosted: Wed Jan 22, 2014 6:02 pm
by Editor-in-Chief


Kính gởi quý Độc-giả,

Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu Diễn Đàn Vòm Trời Tea Lounge: http://www.tealoung.info

Một Diễn Đàn sắc thái để mọi người cùng nhau đóng góp ý kiến, tham khảo và học hỏi thêm về những lãnh vực nhạy bén, tinh tế và sâu sắc gồm: Tôn Giáo, Chính Trị, Văn Hóa, Nghệ Thuật và Kinh Tế...

Chúng Tôi kêu gọi sự ủng hộ của các bạn, các cô chú, các bác và các anh chị em qua việc đóng góp, sưu tầm & góp nhặt tin tức bài vở, bình luận chính trị, tôn giáo và kinh tế, thơ văn, thi phú,... về mặt tinh-thần, và khiêm nhường quyên góp về mặt vật chất ... để Anh em chúng tôi có phương tiện duy trì Diễn-đàn được tồn tại, hầu để mọi độc-giả được dịp tham khảo & sử-dụng 'Forum' lâu dài hơn,

Sự ủng hộ của đồng bào sẽ là một nguồn khích lệ vững mạnh, là động lực cho chúng tôi nói riêng, mọi độc-giả, Mạnh thường Quân ở khắp nơi trên thế giới nói chung, được mạnh dạn tạo sự đoàn kết trong công việc:

- Bày tỏ và chứng minh rõ ràng lập trường Chính-Trị cá nhân,
- Phát huy những nét đẹp của Tôn-giáo, Văn-Hóa & Nghệ-Thuật,
- Trao đổi Tin tức & Kiến thức về Kinh-Tế, Đời-Sống, Thơ-Văn-Nhạc, Phim Ảnh, vv
ngõ hầu đem lại nền thịnh vượng và hòa bình cho đồng bào ở hải ngoại và tại quốc nội.

Chân thành Cám ơn,

Nhóm Vòm Trời
vomtroimagazine@gmail.com