Board index   FAQ   Search  
Register  Login

*** ***
Click here to go to vomtroimagazine.com
Supporters

Dạ Vũ Diễm Tình 2 *Hạ Vương* & PICTURES / Sun 01 Sept 2013

Sinh-Hoạt của Phòng Mỹ-Thuật & Tòa-soạn Vòm Trời

Moderator: master

Dạ Vũ Diễm Tình 2 *Hạ Vương* & PICTURES / Sun 01 Sept 2013

Postby Editor 1 » Sun Aug 25, 2013 10:49 pm

Singing - Live Show - Dancing


Da Vu Diem Tinh 2 Poster (Custom) (2).jpg
Da Vu Diem Tinh 2 Poster (Custom) (2).jpg (74.73 KiB) Viewed 9706 times
Tên của Diễn Đàn: Tea Lounge
User avatar
Editor 1
 
Posts: 687
Joined: Wed Nov 23, 2011 5:39 pm
I am: Reader

Re: Saturday - 09-Mar-2013 - Dạ Vũ Diễm Tình

Postby Saigon3 » Mon Aug 26, 2013 1:00 am

Saigon3 sẽ gởi hình nầy cho bạn bè.
Chúc thành công nghe.


Saigòn ơi, tôi đã mất người trong cuộc đời. Sài gòn ơi ....

Tự nhiên nghe thèm ca hat quá hìhì :)
User avatar
Saigon3
 
Posts: 76
Joined: Sat Dec 03, 2011 11:01 pm
I am: Professional

Re: Sunday - 01 Sept - 2013 - Dạ Vũ Diễm Tình 2

Postby Editor 2 » Mon Aug 26, 2013 4:22 pmXem hình ảnh Đêm Dạ Vũ Diễm Tình 1:
To View Pictures of Da Vũ Diễm Tình 1:


CLick => http://forum.tealounge.info/viewtopic.php?f=59&t=520&start=10
Tên của Diễn Đàn: Tea Lounge
User avatar
Editor 2
 
Posts: 295
Joined: Mon Nov 28, 2011 11:46 pm
I am: Professional

Re: Sunday - 01 Sept - 2013 - Dạ Vũ Diễm Tình 2

Postby Editor 1 » Thu Aug 29, 2013 12:09 pm

Singing - Live Show - Dancing
& SPONSORS

Đêm Dạ Vũ Nhạc Sống - Chủ Nhật 01 Sept 2013
( & Mạnh Thường Quân )
Attachments
DVDT 2 - 01 Sept 2013 (Custom).jpg
DVDT 2 - 01 Sept 2013 (Custom).jpg (234.44 KiB) Viewed 9664 times
Tên của Diễn Đàn: Tea Lounge
User avatar
Editor 1
 
Posts: 687
Joined: Wed Nov 23, 2011 5:39 pm
I am: Reader

Re: Sunday - 01 Sept - 2013 - Dạ Vũ Diễm Tình 2

Postby Editor 1 » Wed Sep 04, 2013 11:21 pm

]Singers:

(Xin Click trên hình để hiện ra đầy đủ hơn - Cám ơn)
(Please, Click on pictures for better view - Thank you)Loc 2.jpg
Loc 2.jpg (106.62 KiB) Viewed 9611 times

Loc 1.jpg
Loc 1.jpg (99.88 KiB) Viewed 9611 times

Loc & NBN.jpg
Loc & NBN.jpg (114.41 KiB) Viewed 9573 times

Loc.jpg
Loc.jpg (85.2 KiB) Viewed 9611 times

Thai Hien Singing.jpg
Thai Hien Singing.jpg (96.19 KiB) Viewed 9574 times

Thai Hien.jpg
Thai Hien.jpg (146.07 KiB) Viewed 9609 times

01 Sept Thuy Mai.jpg
01 Sept Thuy Mai.jpg (98.5 KiB) Viewed 9574 times

NBN 2.jpg
NBN 2.jpg (77.9 KiB) Viewed 9574 times

NBN 3.jpg
NBN 3.jpg (75.98 KiB) Viewed 9574 times

IMG_3208.jpg
IMG_3208.jpg (170.23 KiB) Viewed 9574 times

01 Sept 2013 - TTTuấn.jpg
01 Sept 2013 - TTTuấn.jpg (90.35 KiB) Viewed 9606 times
Tên của Diễn Đàn: Tea Lounge
User avatar
Editor 1
 
Posts: 687
Joined: Wed Nov 23, 2011 5:39 pm
I am: Reader

Re: Sunday - 01 Sept - 2013 - Dạ Vũ Diễm Tình 2

Postby Editor 1 » Wed Sep 04, 2013 11:24 pm

Dancing Floor:

(Xin Click trên hình để hiện ra đầy đủ hơn - Cám ơn)
(Please, Click on pictures for better view - Thank you)
Attachments
01 Sept #2.jpg
01 Sept #2.jpg (101.58 KiB) Viewed 9611 times
01 Sept # 1.jpg
01 Sept # 1.jpg (109.7 KiB) Viewed 9611 times
01 Sept #0.jpg
01 Sept #0.jpg (92.06 KiB) Viewed 9611 times
Tên của Diễn Đàn: Tea Lounge
User avatar
Editor 1
 
Posts: 687
Joined: Wed Nov 23, 2011 5:39 pm
I am: Reader

Re: Sunday - 01 Sept - 2013 - Dạ Vũ Diễm Tình 2

Postby Editor 1 » Wed Sep 04, 2013 11:36 pm

FLoor 2

(Xin Click trên hình để hiện ra đầy đủ hơn - Cám ơn)
(Please, Click on pictures for better view - Thank you)
Attachments
Dancing Floor 5.jpg
Dancing Floor 5.jpg (88.18 KiB) Viewed 9574 times
Dancing Floor 3.jpg
Dancing Floor 3.jpg (126.79 KiB) Viewed 9574 times
Dancing Floor 2.jpg
Dancing Floor 2.jpg (97.19 KiB) Viewed 9574 times
Dancing Floor.jpg
Dancing Floor.jpg (90.68 KiB) Viewed 9574 times
01 Sept # 3.jpg
01 Sept # 3.jpg (113.23 KiB) Viewed 9611 times
Floor 2.jpg
Floor 2.jpg (88.16 KiB) Viewed 9611 times
Tên của Diễn Đàn: Tea Lounge
User avatar
Editor 1
 
Posts: 687
Joined: Wed Nov 23, 2011 5:39 pm
I am: Reader

Re: Sunday - 01 Sept - 2013 - Dạ Vũ Diễm Tình 2

Postby Editor 1 » Wed Sep 04, 2013 11:37 pm

Dancers:

(Xin Click trên hình để hiện ra đầy đủ hơn - Cám ơn)
(Please, Click on pictures for better view - Thank you)
Attachments
dancers.jpg
dancers.jpg (104.53 KiB) Viewed 9611 times
Tên của Diễn Đàn: Tea Lounge
User avatar
Editor 1
 
Posts: 687
Joined: Wed Nov 23, 2011 5:39 pm
I am: Reader

Re: Sunday - 01 Sept - 2013 - Dạ Vũ Diễm Tình 2

Postby Editor 1 » Wed Sep 04, 2013 11:48 pm

Guests:

(Xin Click trên hình để hiện ra đầy đủ hơn - Cám ơn)
(Please, Click on pictures for better view - Thank you)


Mai Thy Stage.jpg
Mai Thy Stage.jpg (121.33 KiB) Viewed 9574 times

Guest Mai Thy 3.jpg
Guest Mai Thy 3.jpg (85.79 KiB) Viewed 9574 times

Guest 1.jpg
Guest 1.jpg (77.29 KiB) Viewed 9610 times

BS Lang.jpg
BS Lang.jpg (96.25 KiB) Viewed 9574 times

BS Lang & Wife #2.jpg
BS Lang & Wife #2.jpg (131.87 KiB) Viewed 9574 times

Guest 2 (Custom).jpg
Guest 2 (Custom).jpg (54.43 KiB) Viewed 9610 times

Guest 3.jpg
Guest 3.jpg (92.85 KiB) Viewed 9610 times

Guest 4.jpg
Guest 4.jpg (78.58 KiB) Viewed 9573 times
Tên của Diễn Đàn: Tea Lounge
User avatar
Editor 1
 
Posts: 687
Joined: Wed Nov 23, 2011 5:39 pm
I am: Reader

Re: Sunday - 01 Sept - 2013 - Dạ Vũ Diễm Tình 2 & PICTURES

Postby Editor 1 » Thu Sep 05, 2013 7:33 am

Spectators:

(Xin Click trên hình để hiện ra đầy đủ hơn - Cám ơn)
(Please, Click on pictures for better view - Thank you)


Spectators 1.jpg
Spectators 1.jpg (54.14 KiB) Viewed 9608 times

spectators 2.jpg
spectators 2.jpg (67.36 KiB) Viewed 9609 times

Spectators 3.jpg
Spectators 3.jpg (134.29 KiB) Viewed 9609 times


(Please, go to the next page for more pictures - Xin qua trang kế tiếp để xem thêm hình)
Tên của Diễn Đàn: Tea Lounge
User avatar
Editor 1
 
Posts: 687
Joined: Wed Nov 23, 2011 5:39 pm
I am: Reader

Next

Return to VT Events: Party-Show-Dance-Celebration-...

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 17 guestswww.VomtroiMagazine.com

All Daily News - Tin mới nhất
www.VomTroiMagazine.com 

********

Cám Ơn.Thank You.Merci

Contact us

Vom Troi Magazine

9101 Boul. Maurice Duplessis 
Succ. Rivières des Prairies
P.O. Box 25273
H1E – 6M0 Mtl PQ 
Tel: 514-677-7315

VomtroiMagazine@gmail.com
VNBusinessMedia@Yahoo.com 

_________________________ __________________________
 Supporters **** ****

        


HTML Counter
cron