Page 1 of 1

Khiêu Vũ & Ca Nhạc Hàng Tuần - Weekly Dancing & Singing

PostPosted: Tue Jul 23, 2013 5:21 pm
by Editor 1
Welcome To All Ballroom Dancers & Singers

Re: Khiêu Vũ & Ca Nhạc Hàng Tuần - Weekly Dancing & Singing

PostPosted: Tue Jul 23, 2013 5:39 pm
by Editor 2
Với hơn 9000 bài hát trong dàn karaoke của Vòm Trời
TB: Sẽ upload thêm.

Editor 2

Re: Khiêu Vũ & Ca Nhạc Hàng Tuần - Weekly Dancing & Singing

PostPosted: Wed Aug 07, 2013 9:04 pm
by Editor 1

Salon de Thé - Editorial Galery VT - 8954 St Michel
DHD 514-490-1950 *** NBN 514-677-7315 *** NTT: 514-208-3051Heures d'Ouverture - Fin de Semaine *** Giờ Mở Cửa - Cuối Tuần *** Business Hours for Weekend

Thứ Sáu/Friday/Ven.......=> 3:00 p.m. - 9:00 p.m.
Thứ Bảy/Saturday/Sam => 12:00 p.m. - 4:00 p.m.
.......................................(4:00 p.m. - 7:30 p.m. Closed/Đóng cửa/Fermé)
........................................7:30 p.m. - 12:15 a.m. (Singing & Dancing Night - Đêm Khiêu-Vũ & Ca Hát - Soirée Chantante & Dansante)

Re: Khiêu Vũ & Ca Nhạc Hàng Tuần - Weekly Dancing & Singing

PostPosted: Thu Aug 22, 2013 10:52 pm
by Editor 1
Every Saturday - Mỗi Thứ Bảy - Tous Les Samedis
7:30 p.m. - 12:15 a.m.
8954 Boul. St Michel

Poster Saturday DHD.jpg
Every Saturday - Mỗi Thứ Bảy - Tous Les Samedis
Poster Saturday DHD.jpg (63.85 KiB) Viewed 2880 times

Re: Khiêu Vũ & Ca Nhạc Hàng Tuần - Weekly Dancing & Singing

PostPosted: Sun Sep 08, 2013 3:08 pm
by Editor 1
Samedi - Thứ Bảy - Saturday
07 Sept. 2013