Page 2 of 2

Re: Lớp Khiêu Vũ *** DANSE EN LIGNE & SOCIALE *** Cours de D

PostPosted: Wed Jun 05, 2013 9:10 am
by Editor 2
vui quá! :D

Re: Lớp Khiêu Vũ *** DANSE EN LIGNE & SOCIALE *** Cours de D

PostPosted: Wed Jun 05, 2013 11:10 am
by Editor 1
Các Lớp dạy ở Phòng Mỹ Thuật Vòm Trời - Les Cours offerts par la Galerie Vom Troi

Re: Lớp Khiêu Vũ *** DANSE EN LIGNE & SOCIALE *** Cours de D

PostPosted: Wed Jun 05, 2013 10:21 pm
by LanPHT
Xin cho hỏi lớp dạy nhảy đầm là do thầy giáo hay cô giáo phụ trách ? tôi đến một mình được không? hay phải có partenaire đi theo ? Xe bus đi đến đó là xe số mấy?

Cám ơn

Re: Thứ 7*Samedi*Sat* Lớp Khiêu Vũ-Cours de Danse-Dancing Cl

PostPosted: Thu Jun 06, 2013 11:34 pm
by Editor 1
Kính gởi PHT,

Lớp học khiêu-vũ có đủ đôi Thầy & Cô
Có rất nhiều học-sinh đến riêng rẽ 1 mình, không có 'partenaire', không sao cả.

Hình như là gầm Métro Saint Michel nằm góc Jean Talon

8954 Saint Michel nằm gần ngã tư Emile Journault & Saint Michel.

Cám ơn đã thăm hỏi.
Rất mong bạn LanPHT đến thăm lớp học ...

Re: Thứ 7*Samedi*Sat* Lớp Khiêu Vũ-Cours de Danse-Dancing Cl

PostPosted: Wed Jun 19, 2013 12:25 pm
by Editor 1
08 Jun 2013

Re: Thứ 7*Samedi*Sat* Lớp Khiêu Vũ-Cours de Danse-Dancing Cl

PostPosted: Mon Jun 24, 2013 1:10 pm
by Editor 1


22 Jun 2013

Vũ Sư Đình Dương
Maitre en Danse
Membre de CPDDSQ

(Corporation des Professionnels en Danse et Danse Sportive du Québec.)

Re: Thứ 7*Samedi*Sat* Lớp Khiêu Vũ-Cours de Danse-Dancing Cl

PostPosted: Mon Jun 24, 2013 1:12 pm
by Editor 1
.

Re: Thứ 7*Samedi*Sat* Lớp Khiêu Vũ-Cours de Danse-Dancing Cl

PostPosted: Mon Jun 24, 2013 10:18 pm
by Saigon3
Cám ơn Vom Trời Galery đã thông báo.

Tôi sẻ nói bạn bè tới tham dự

Vủ sư Đình Dương là vủ sư giỏi và tài năng.

Thân ái
saigon 3

Re: Thứ 7*Samedi*Sat* Lớp Khiêu Vũ-Cours de Danse-Dancing Cl

PostPosted: Fri Jun 28, 2013 11:07 am
by Editor 1
.