Board index   FAQ   Search  
Register  Login

*** ***
Click here to go to vomtroimagazine.com
Supporters

Thứ 7*Samedi*Sat* Lớp Khiêu Vũ & Dạ Vũ -Cours de Danse ....

Sinh-Hoạt của Phòng Mỹ-Thuật & Tòa-soạn Vòm Trời

Moderator: master

Thứ 7*Samedi*Sat* Lớp Khiêu Vũ & Dạ Vũ -Cours de Danse ....

Postby Editor 1 » Sun Apr 28, 2013 7:54 pm


Cours de Danse *** Lớp Khiêu Vũ*** Dancing Classe
Mỗi Thứ Bảy - Tous Les Samedis - Every Saturday

Từ/De/From: 2:30 p.m. - 4:00 p.m.* Lớp Điện Toán/ Informatique - Căn bản ……....12:00 p.m. - 1:15 p.m.
* Lớp kèm & ôn Toán/ Math...…....……......……...12:00 p.m. - 1:15 p.m.
cho trẻ em từ tiểu học đến Trung-học (Élémentaire/Secondaire)
* Lớp kèm & ôn Lý & Hóa Physique, Chimie......…1:15 p.m. - 2:30 p.m.
cho trẻ em từ tiểu học đến Trung-học (Élémentaire/Secondaire)
* Lớp Anh Văn Đàm-thoại - Căn Bản …….....….…..1:15 p.m. - 2:30 p.m.
* Lớp Tây-Ban-cầm/Guitare - Căn bản ……....….…1:30 p.m. - 2:30 p.m.
Tên của Diễn Đàn: Tea Lounge
User avatar
Editor 1
 
Posts: 687
Joined: Wed Nov 23, 2011 5:39 pm
I am: Reader

Re: Lớp Khiêu Vũ *** DANSE EN LIGNE *** Cours de Danse

Postby Editor 1 » Mon May 06, 2013 2:43 pm

danse en ligne new (Medium).jpg
Samedi - Danses - Khiêu Vũ - Dances - Saturday
danse en ligne new (Medium).jpg (133.67 KiB) Viewed 10236 times
Tên của Diễn Đàn: Tea Lounge
User avatar
Editor 1
 
Posts: 687
Joined: Wed Nov 23, 2011 5:39 pm
I am: Reader

Re: Lớp Khiêu Vũ *** DANSE EN LIGNE *** Cours de Danse

Postby Editor 1 » Tue May 07, 2013 10:37 pm

13-25-01_SnTidoIMG_1545 (Custom).JPG
Cours de Danse à la Galerie Vòm Trời
13-25-01_SnTidoIMG_1545 (Custom).JPG (74.91 KiB) Viewed 10315 times
Tên của Diễn Đàn: Tea Lounge
User avatar
Editor 1
 
Posts: 687
Joined: Wed Nov 23, 2011 5:39 pm
I am: Reader

Re: Lớp Khiêu Vũ *** DANSE EN LIGNE & SOCIALE *** Cours de D

Postby casablanca » Wed May 22, 2013 11:30 pm

Martial Arts classes ?? :D
User avatar
casablanca
 
Posts: 123
Joined: Fri Nov 25, 2011 11:18 pm
I am: Friend

Re: Lớp Khiêu Vũ *** DANSE EN LIGNE & SOCIALE *** Cours de D

Postby Editor 1 » Wed May 29, 2013 12:30 am

Samedi/ Thứ Bảy/ Saturday
25 May/Mai 2013samedi 25 Mai- TL2.jpg
samedi 25 Mai- TL2.jpg (82.63 KiB) Viewed 10187 times
Attachments
samedi 25 Mai- TL1.jpg
samedi 25 Mai- TL1.jpg (118.01 KiB) Viewed 10187 times
Tên của Diễn Đàn: Tea Lounge
User avatar
Editor 1
 
Posts: 687
Joined: Wed Nov 23, 2011 5:39 pm
I am: Reader

Re: Lớp Khiêu Vũ *** DANSE EN LIGNE & SOCIALE *** Cours de D

Postby Editor 1 » Wed May 29, 2013 12:34 am

Samedi/ Thứ Bảy/ Saturday
25 May/Mai 2013
Attachments
samedi 25 Mai TL4.jpg
samedi 25 Mai TL4.jpg (112.2 KiB) Viewed 10187 times
samedi 25 Mai TL3.jpg
samedi 25 Mai TL3.jpg (44.26 KiB) Viewed 10187 times
Tên của Diễn Đàn: Tea Lounge
User avatar
Editor 1
 
Posts: 687
Joined: Wed Nov 23, 2011 5:39 pm
I am: Reader

Re: Lớp Khiêu Vũ *** DANSE EN LIGNE & SOCIALE *** Cours de D

Postby Editor 1 » Wed May 29, 2013 12:35 am

Samedi/ Thứ Bảy/ Saturday
25 May/Mai 2013
Attachments
Samedi 25 May TL6.jpg
Samedi 25 May TL6.jpg (146.08 KiB) Viewed 10187 times
Samedi 25 May TL5.jpg
Samedi 25 May TL5.jpg (236.57 KiB) Viewed 10187 times
Tên của Diễn Đàn: Tea Lounge
User avatar
Editor 1
 
Posts: 687
Joined: Wed Nov 23, 2011 5:39 pm
I am: Reader

Re: Lớp Khiêu Vũ *** DANSE EN LIGNE & SOCIALE *** Cours de D

Postby Editor 1 » Tue Jun 04, 2013 7:26 amSamedi / Thứ Bảy/ Saturday
01- Jun- 2013


P1013072 res.jpg
P1013072 res.jpg (75.84 KiB) Viewed 10123 times


P1013077 res.jpg
P1013077 res.jpg (115.38 KiB) Viewed 10123 times


P1013047 res.jpg
P1013047 res.jpg (145.85 KiB) Viewed 10123 times


P1013053 res.jpg
P1013053 res.jpg (92.3 KiB) Viewed 10122 times


P1013064 res.jpg
P1013064 res.jpg (92.32 KiB) Viewed 10123 times


P1013067 res.jpg
P1013067 res.jpg (155.95 KiB) Viewed 10120 times
Tên của Diễn Đàn: Tea Lounge
User avatar
Editor 1
 
Posts: 687
Joined: Wed Nov 23, 2011 5:39 pm
I am: Reader

Re: Lớp Khiêu Vũ *** DANSE EN LIGNE & SOCIALE *** Cours de D

Postby Editor 1 » Tue Jun 04, 2013 8:07 amSamedi / Thứ Bảy/ Saturday
01- Jun- 2013


P1013070 c.jpg
P1013070 c.jpg (30.02 KiB) Viewed 10123 times

P1013065 b.jpg
P1013065 b.jpg (62.38 KiB) Viewed 10123 times

P1013071 b.jpg
P1013071 b.jpg (85.41 KiB) Viewed 10123 times


P1013057 res (Custom).jpg
P1013057 res (Custom).jpg (50.96 KiB) Viewed 10123 times

P1013058 res (Custom).jpg
P1013058 res (Custom).jpg (48.89 KiB) Viewed 10123 times

P1013059 res (Custom).jpg
P1013059 res (Custom).jpg (65.42 KiB) Viewed 10123 times

P1013060 Res (Custom).jpg
P1013060 Res (Custom).jpg (63.26 KiB) Viewed 10123 times
Tên của Diễn Đàn: Tea Lounge
User avatar
Editor 1
 
Posts: 687
Joined: Wed Nov 23, 2011 5:39 pm
I am: Reader

Re: Lớp Khiêu Vũ *** DANSE EN LIGNE & SOCIALE *** Cours de D

Postby Editor 1 » Tue Jun 04, 2013 8:11 am

[center]

Samedi / Thứ Bảy/ Saturday
01- Jun- 2013


P1013079 res.jpg
P1013079 res.jpg (114.68 KiB) Viewed 10123 times
[/center]
Tên của Diễn Đàn: Tea Lounge
User avatar
Editor 1
 
Posts: 687
Joined: Wed Nov 23, 2011 5:39 pm
I am: Reader

Next

Return to VT Events: Party-Show-Dance-Celebration-...

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 14 guestswww.VomtroiMagazine.com

All Daily News - Tin mới nhất
www.VomTroiMagazine.com 

********

Cám Ơn.Thank You.Merci

Contact us

Vom Troi Magazine

9101 Boul. Maurice Duplessis 
Succ. Rivières des Prairies
P.O. Box 25273
H1E – 6M0 Mtl PQ 
Tel: 514-677-7315

VomtroiMagazine@gmail.com
VNBusinessMedia@Yahoo.com 

_________________________ __________________________
 Supporters **** ****

        


HTML Counter
cron