Page 1 of 1

Most STRANGE BIRDS - Những Con Chim Đẹp & Lạ Nhất Hành Tinh

PostPosted: Fri Oct 10, 2014 6:40 pm
by Pham Sac
The World's most Beautiful & Strangest Birds - Les Plus Beaux & Bizarres Oiseaux du monde!
Những chú chim có những bộ lông vũ và thân hình cực kỳ hiếm quý và đẹp lộng lẫy:

Image

Image

Image

Re: Nhửng Con Chim Đẹp & Lạ Nhất Hành Tinh

PostPosted: Fri Oct 10, 2014 6:42 pm
by Pham Sac
Image

Image

Re: Nhửng Con Chim Đẹp & Lạ Nhất Hành Tinh

PostPosted: Sat Oct 11, 2014 9:59 pm
by Pham Sac
Image

Image

Re: Nhửng Con Chim Đẹp & Lạ Nhất Hành Tinh

PostPosted: Wed Oct 22, 2014 10:38 am
by Pham Sac
Image

Image

Re: Most STRANGE BIRDS - Những Con Chim Đẹp & Lạ Nhất Hành T

PostPosted: Mon Oct 26, 2015 11:24 am
by Editor 2
Image

Image

Image

Re: Most STRANGE BIRDS - Những Con Chim Đẹp & Lạ Nhất Hành T

PostPosted: Mon Oct 26, 2015 11:25 am
by Editor 2
Image

Image

Image

Re: Most STRANGE BIRDS - Những Con Chim Đẹp & Lạ Nhất Hành T

PostPosted: Mon Oct 26, 2015 11:27 am
by Editor 2
Image

Image

Image

Image

Re: Most STRANGE BIRDS - Những Con Chim Đẹp & Lạ Nhất Hành T

PostPosted: Mon Oct 26, 2015 11:29 am
by Editor 2
Image

Image

Image


Image