Board index   FAQ   Search  
Register  Login

*** ***
Click here to go to vomtroimagazine.com
Supporters

Chiêu Quân Cống Hồ - Dương Mịch & Lưu Đức Khải

Phim-Ảnh

Chiêu Quân Cống Hồ - Dương Mịch & Lưu Đức Khải

Postby BelleNuit » Sun Feb 23, 2014 10:40 pm

Image

Phim Chiêu Quân Cống Hồ, rất dễ thương ...
Last edited by BelleNuit on Mon Feb 24, 2014 6:09 pm, edited 1 time in total.
User avatar
BelleNuit
 
Posts: 445
Joined: Wed Nov 30, 2011 1:05 am
I am: Writer

Re: Chiêu Quân Cống Hồ - Dương Mịch

Postby BelleNuit » Mon Feb 24, 2014 6:04 pm

Tập 01
[youtube][/youtube]
CQCH - tập 2 - 42':01"
CQCH - tập 3 - 41':45"
CQCH - tập 4 - 42':13"
CQCH - tập 5 - 39':58"

Mai 'post' tiếp ... thiệt vui,
tập 3,4 ...xem Trương Tử Tiên si tình Tường nhi, thấy thương quá!! :cry: còn Hoài ca gì đó, cứ nổi xung hoài .. :evil:
Last edited by BelleNuit on Tue Feb 25, 2014 5:40 pm, edited 3 times in total.
User avatar
BelleNuit
 
Posts: 445
Joined: Wed Nov 30, 2011 1:05 am
I am: Writer

Re: Chiêu Quân Cống Hồ - Dương Mịch

Postby BelleNuit » Mon Feb 24, 2014 6:27 pm

Last edited by BelleNuit on Tue Feb 25, 2014 5:43 pm, edited 1 time in total.
User avatar
BelleNuit
 
Posts: 445
Joined: Wed Nov 30, 2011 1:05 am
I am: Writer

Re: Chiêu Quân Cống Hồ - Dương Mịch

Postby BelleNuit » Mon Feb 24, 2014 6:44 pm

Last edited by BelleNuit on Tue Feb 25, 2014 6:40 pm, edited 1 time in total.
User avatar
BelleNuit
 
Posts: 445
Joined: Wed Nov 30, 2011 1:05 am
I am: Writer

Re: Chiêu Quân Cống Hồ - Dương Mịch & Lưu Đức Khải

Postby BelleNuit » Tue Feb 25, 2014 5:33 pm

Last edited by BelleNuit on Tue Feb 25, 2014 6:38 pm, edited 1 time in total.
User avatar
BelleNuit
 
Posts: 445
Joined: Wed Nov 30, 2011 1:05 am
I am: Writer

Re: Chiêu Quân Cống Hồ - Dương Mịch & Lưu Đức Khải

Postby BelleNuit » Tue Feb 25, 2014 5:38 pm

Tập 21
[youtube][/youtube]

CQCH - Tập 22 - 43':30"
CQCH - Tập 23 - 41':27"
CQCH - Tập 24 - 38':35"
CQCH - Tập 25 - 41':56"


Tập 22, phút 13' => 14:18, Thi xạ tiển hay quá ~~Nếu lưu ý, Ông Đại thiền vu cưởi bạch chiến mã (ngựa đánh trận trắng)
User avatar
BelleNuit
 
Posts: 445
Joined: Wed Nov 30, 2011 1:05 am
I am: Writer

Re: Chiêu Quân Cống Hồ - Dương Mịch & Lưu Đức Khải

Postby BelleNuit » Tue Feb 25, 2014 6:55 pm

Tập 26
[youtube][/youtube]
User avatar
BelleNuit
 
Posts: 445
Joined: Wed Nov 30, 2011 1:05 am
I am: Writer

Re: Chiêu Quân Cống Hồ - Dương Mịch & Lưu Đức Khải

Postby BelleNuit » Thu Feb 27, 2014 3:19 pm

Tập 27
[youtube][/youtube]

Tập 28
[youtube][/youtube]

Tập 29
[youtube][/youtube]

Tập 30
[youtube][/youtube]

Hết
User avatar
BelleNuit
 
Posts: 445
Joined: Wed Nov 30, 2011 1:05 am
I am: Writer


Return to Movie

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 3 guestswww.VomtroiMagazine.com

All Daily News - Tin mới nhất
www.VomTroiMagazine.com 

********

Cám Ơn.Thank You.Merci

Contact us

Vom Troi Magazine

9101 Boul. Maurice Duplessis 
Succ. Rivières des Prairies
P.O. Box 25273
H1E – 6M0 Mtl PQ 
Tel: 514-677-7315

VomtroiMagazine@gmail.com
VNBusinessMedia@Yahoo.com 

_________________________ __________________________
 Supporters **** ****

        


HTML Counter
cron