Board index   FAQ   Search  
Register  Login

*** ***
Click here to go to vomtroimagazine.com
Supporters

Kinh Kính Mừng

Tôn-giáo

Kinh Kính Mừng

Postby montroyalcity » Wed Sep 12, 2012 11:50 am

Sự liên hệ mật Thiết giữa Kinh Kính Mừng và quyền năng của Chúa Thánh Thần

Hầu như bất cứ người công giáo nào củng đều thuộc hoặc biết đến kinh Kính Mừng. Kinh kính mừng chiếm một vai trò quang trọng trong đời sốnh tâm linh của người Kitô Hữu. Trong bài viết ngắn ngủi này chúng tôi muốn đề cập sự quan hệ mật thiết giữa kinh kính mừng và quyền năng của Chúa Thánh Thần trong sự chửa lành tâm hồn và thể xác của những ai chuyên tâm đọc kinh kính mừng với tinh thần tập trung chiêm nghiệm.
Đọc kinh Kính Mừng là một con đường nhiệm mầu đưa chúng ta tới gần hơn với Chúa Thánh Thần mà Ngài đã luôn luôn ngự trị trong tâm hồn của mỗi người chúng ta qua đức tin và phép rữa tội. Tuy chúa Thánh Thần nghe lời cầu nguyện của chúng ta qua đức tin, nhưng để được gần gủi hơn với Ngài.....

Se tiep sau.....to follow soon
User avatar
montroyalcity
 
Posts: 73
Joined: Sun Jan 08, 2012 11:28 am
I am: Business Man

Return to Religion

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 11 guestswww.VomtroiMagazine.com

All Daily News - Tin mới nhất
www.VomTroiMagazine.com 

********

Cám Ơn.Thank You.Merci

Contact us

Vom Troi Magazine

9101 Boul. Maurice Duplessis 
Succ. Rivières des Prairies
P.O. Box 25273
H1E – 6M0 Mtl PQ 
Tel: 514-677-7315

VomtroiMagazine@gmail.com
VNBusinessMedia@Yahoo.com 

_________________________ __________________________
 Supporters **** ****

        


HTML Counter
cron