Page 1 of 1

Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến

PostPosted: Sat Mar 01, 2014 11:01 am
by Tigerman
unnamed (2).jpg
unnamed (2).jpg (36.68 KiB) Viewed 1687 times


Người đời học nói...Tôi học làm thinh
Người đời học văn minh...Tôi học đạo đức
Người đời theo kiến thức...Tôi học đạo huyền vi.
Người đời mê si...Tôi học tỉnh thức
Người đời học nhớ...Tôi học cách quên
Người đời ngó lên. .. Tôi học nhìn xuống.
Người đời ham muốn...Tôi học xả ly
Người đời sân si...Tôi học hòa ái
Người đời tự đại...Tôi học khiêm từ
Người đời khư khư...Tôi mong đại xả
Người đời muôn ngã...Tôi chọn một đường
Người đời vô thường...Tôi về nơi Giác ngộ.

Sen mọc từ bùn...mà hương Sen thơm ngát !!!