Page 1 of 1

Snowy day

PostPosted: Fri Feb 08, 2013 2:36 pm
by casablanca
Sáng nay bão tuyết, mới ngồi đợi bus 5 phút thôi ...

random-funny-photo-snow-man-on-a-bench-with-head-i1.jpg
random-funny-photo-snow-man-on-a-bench-with-head-i1.jpg (25.27 KiB) Viewed 4304 times

Re: Snowy day

PostPosted: Thu Dec 04, 2014 10:10 am
by casablanca
Image

Image

Re: Snowy day

PostPosted: Fri Dec 19, 2014 8:47 pm
by casablanca
Image

Re: Snowy day

PostPosted: Fri Jan 02, 2015 11:34 pm
by casablanca
Muddy day

[youtube][/youtube]

Re: Snowy day

PostPosted: Sun Jan 04, 2015 3:54 am
by casablanca
:lol:
[youtube][/youtube]

Re: Snowy day

PostPosted: Mon Jan 05, 2015 5:44 pm
by casablanca
ImageImage

Re: Snowy day

PostPosted: Wed Jan 07, 2015 9:17 am
by Thichiwin876
:lol:

Re: Snowy day

PostPosted: Thu Feb 12, 2015 11:11 am
by Editor 2
[youtube][/youtube]