Page 1 of 1

Chân Quê chào các bạn

PostPosted: Thu Dec 08, 2011 8:46 pm
by chanque
"... Hoa chanh nở giữa vườn chanh
Thầy u mình với chúng mình chân quê
Hôm qua em đi tỉnh về
Hương đồng gió nội bay đi ít nhiều"

Thơ Nguyễn Bính

chanque

Re: Chân Quê chào các bạn

PostPosted: Thu Dec 08, 2011 9:13 pm
by Editor 1
"...

Ở đâu rồi cũng đời vất vưởng
chiều lặng lòng câm dạt phố người
khi không ta có đời lang bạt
đời học trò xưa khép cánh hổ ngươi

Chiều nay không hẹn ta lại về
mùa đông dài vẫn níu chân quê
ta về gió đón phong sương lạnh
ta về, mưa đón ta về quê

..."

Thơ Vũ Hữu Định

thân mến,
Editor 1

Re: Chân Quê chào các bạn

PostPosted: Tue Apr 01, 2014 3:35 am
by Thichiwin876
pot it bài nữa nói về chân quê đi bạn ơi.Đọc thấy sướng

Re: Chân Quê chào các bạn

PostPosted: Mon Apr 21, 2014 11:25 pm
by Editor 1
Tìm không thấy bài nào nữa hết.
Ai tự sáng chế đi.

Re: Chân Quê chào các bạn

PostPosted: Mon Apr 21, 2014 11:37 pm
by Phuong Nam
Hom nay Le Mung Chua Phuc Sinh
Hong An Thien Chua Bao la…
Xim cam on Cha da che cho va bao ve chung con… amen,