Page 2 of 2

Re: Hello

PostPosted: Wed Dec 14, 2011 9:10 pm
by casablanca
Còn bà nầy. :?
Đêm khuya hông chịu đi ngủ khi không nhảy lên nóc nhà làm gì hả bà mèo !!
:lol:

Re: Hello

PostPosted: Wed Dec 14, 2011 9:34 pm
by CatWoman
caca-băngca! HÁHÁháhahahaa ........Watch my whip.. whooup! :twisted:

Re: Hello

PostPosted: Fri Dec 16, 2011 11:51 pm
by chimlacloai
Bạn CatWoman ơi:

Lúc ban ngày bạn có đỗi bộ đồ đen không vậy?

ChimLacLoai

Re: Hello

PostPosted: Sat Dec 17, 2011 12:20 am
by CatWoman
HAHa'haha...... :lol: what do you want from me, birdy ?!! :twisted:

Re: Hello

PostPosted: Sat Dec 17, 2011 1:01 am
by chimlacloai
CatWoman wrote:HAHa'haha...... :lol: what do you want from me, birdy ?!! :twisted:


Drop your whip!

ChimLacLoai

Re: Hello

PostPosted: Sat Dec 17, 2011 1:07 am
by CatWoman
HAHahahha ...... are you scared ? ... w00oo......p! :evil:

Re: Hello

PostPosted: Tue Dec 20, 2011 2:13 pm
by Magnolia
Quý vị vào đây lâu chưa????

hẹn....
---------------------
(tui post dùm)Image