Page 1 of 1

Khi Tôi Đói ..

PostPosted: Fri Mar 06, 2015 10:02 am
by Editor 1
Chiếc Bánh 2.jpg
Chiếc Bánh 2.jpg (75.51 KiB) Viewed 4209 times

Re: Khi Tôi Đói ..

PostPosted: Fri Mar 06, 2015 10:43 pm
by BelleNuit
Khi tôi …
không đói !

Tôi đang lành lặn và bình an. Cuộc đời đang an nhiên và thuận lợi ...

Và bỗng .. Vì Bạn phải toan tính cho một chút bánh thừa, đã không ngại đến để... làm tất cả,
để có tất cả những gì bạn mơ ước có

(để trắng đen bản chất Hiền-lương & Bất-lương...),

đây chính là tình gì … ?

Re: Khi Tôi Đói ..

PostPosted: Fri Mar 06, 2015 10:59 pm
by BelleNuit
Đây chính là Tình-nghĩa của...
Những người bạn tốt, gương mẫu và mộ đạo
Những người người Anh-em kết-nghĩa, Quân-tử, Chí-tình, Nghĩa-khí và Trung-hậu …
(1)

Cũng là những người đang cùng nhau lũ lượt ta thán!! than khóc khổ sở, bơ vơ, vất vưỡng nghèo khó vô song!! ?

Chẳng lẽ, trời cao lại chẳng thương? Bất công, không đoái hoài ..?!
Lý nào ?? .. các Anh, các Bác phe Đảng sao .. sao ấy!


----
(1) Theo lời tự trào