Page 1 of 1

Good Bye... ....!

PostPosted: Fri Jan 27, 2012 7:05 pm
by BelleNuit
Good Bye My Love - 再見我的愛人 - Au Revoir Mon Amour
[youtube][/youtube]
Image

Xin Đừng Bỏ Anh!

PostPosted: Fri Jan 27, 2012 9:29 pm
by Tigerman

Re: Good Bye... ....!

PostPosted: Sat Jan 28, 2012 12:20 am
by BelleNuit
hih... Tigerman hôm nay cũng... 'romantic' ! Hay quá.
(bà con đừng nghe những gì 'Tigerman' nói...và chớ nhìn ngó những lời 'Tigerman' bàn nha)

Vũ Khanh,
là giọng hát nam rõ ràng, trầm và dầy nhất. Nghe buồn buồn, lời hát truyên cảm, ấm cúng...


-------
Thêm 1 bài tình-ca... "GoodBye" , thật dễ thương! BelleN gởi tặng ...

[youtube][/youtube]

Re: Good Bye... ....!

PostPosted: Mon Feb 13, 2012 2:07 am
by 2BlueWalls
[youtube][/youtube]

Re: Good Bye... ....!

PostPosted: Mon Feb 13, 2012 10:47 pm
by BelleNuit
.
.
such a touching, sentimental song!...
'Good Bye YK'
10:47 p.m.


[youtube][/youtube]

Re: Good Bye... ....!

PostPosted: Thu Sep 27, 2012 11:11 pm
by BelleNuit
[youtube][/youtube]

... Good-luck and Good-Love,

Re: Good Bye... ....!

PostPosted: Fri Sep 28, 2012 8:54 am
by BelleNuit
[youtube][/youtube]
Goodbye my lover.
Goodbye my friend.
You have been the one.
You have been the one for me....

Re: Good Bye... ....!

PostPosted: Sat Oct 31, 2015 11:13 pm
by Editor 2
Goodbye My Friend (with lyrics) - Karla Bonoff
[youtube][/youtube]


... goodbye my friend.... you can go now ...good bye,