Page 2 of 2

Re: Tập Thơ Vuongvan: Xưa đưa em-Không Đề-Gallery...

PostPosted: Fri Dec 20, 2013 4:32 pm
by Editor 1
Bài ca sang mùa
by vuongvanvan » Sun Aug 18, 2013 11:49 am

Rượu tàn canh đang ở đâu
Tàn canh rượu biết nơi nao quê nhà
Vết đau rách thịt xé da
Con chim lại hát bài ca sang mùa.
(viết cho TM)

Re: Tập Thơ Vuongvan: Xưa đưa em-Không Đề-Gallery...

PostPosted: Fri Dec 20, 2013 4:34 pm
by Editor 1
Hạnh Phúc Lang Thang
by vuongvanvan » Wed Sep 04, 2013 7:13 pm

Như giọt sương
Trên bông hồng lạnh lẽo
Hồn thơ ngây
Em nào biết chuyện mai sau.
Ngày chưa qua
Cánh hồng chừ tàn úa
Hoa phai rồi
Hạnh phúc đã đi đâu?

Re: Tập Thơ Vuongvan: Xưa đưa em-Không Đề-Gallery...

PostPosted: Fri Dec 20, 2013 4:36 pm
by Editor 1
SOS!
by vuongvanvan » Sun Oct 27, 2013 11:51 am

Anh ôm trọn em trong tay
Vừa buông ra đã nhớ
Tình yêu thật đắm đuối
Dù môi em đắng như mật chưa pha
Những điệu nhạc khiêu vũ đan vào nhau
Để anh dìu em và em níu anh
Vừa tuyệt vọng vừa hy vọng
Đừng buông nhau ra
Tình yêu đang nhìn
Với đôi mắt ...giận dữ !.

Re: Tập Thơ Vuongvan: Xưa đưa em-Không Đề-Gallery...

PostPosted: Fri Dec 20, 2013 4:47 pm
by Editor 1
Diễm Xưa!
by vuongvanvan » Wed Oct 30, 2013 2:20 am

Sỏi đá nào vì đâu hoá kiếp
Để trăm năm quấn quýt bên nhau
Anh và em không là sỏi đá
Sao đôi ta cũng phải cần nhau?
(Oct30,13)