Page 2 of 2

Re: Gái Quê

PostPosted: Mon May 25, 2015 9:38 pm
by chanque
mai linh65 wrote:
chanque wrote:Chân Quê cảm tạ Vườn Quê


Chân Quê
Cám ơn anh Vườn Quê cho luôn dĩa coi truyền hình để em Chân Quê coi Cải Lương mệt nghĩ...


Bellenuit là con gái mà.
vậy em Chân quê chắc là con trai?

Mai Linh


Để trã lời Mai Linh

Hôm qua em đi tỉnh về
Hương đồng gió nội bay đi ít nhiều
.....
Chân Quê Nguyễn Bính đặt tên
Hương đồng em giử chứ quên bao giờ?
Tỉnh thành em chẳng nhớ đâu
Hương đồng trên má còn lâu mới tàn
Vì em màu trắng xiêm y,
Bellenuit áo trắng cũng y như mình
Hổng tin Linh ngắm nhìn hình
Áo bay theo gió, theo mình đẹp xinh.

Chân Quê

Re: Gái Quê

PostPosted: Tue May 26, 2015 8:17 pm
by Viet Mekong
Viet mỗ nghĩ chanque là đàn ông, vì mỗ Việt mời đọc truyện, chanque hông thèm trả lời một chữ
mà chanque chỉ trả lời cho các quý cô nương thôi. Viet tui nghi lắm.

Re: Gái Quê

PostPosted: Tue May 26, 2015 9:31 pm
by chanque
Viet Mekong wrote:Viet mỗ nghĩ chanque là đàn ông, vì mỗ Việt mời đọc truyện, chanque hông thèm trả lời một chữ
mà chanque chỉ trả lời cho các quý cô nương thôi. Viet tui nghi lắm.


Anh Viet Mekong nè...

Mai Linh nghi em lả con trai nên em phải trả lời gắp.
Còn anh Viet Mekong đâu có nói gì em đâu mà em trã lời gì chứ?
Chuyện của anh thì dài thoàn em để dảnh đọc từ từ thôi mà.
Anh Viet Mekong thông càm nha...Mà bây giờ em trả lời anh nè.

Bây giờ biết phài làm sao cho anh tin được chứ?

Chân Quê

Re: Gái Quê

PostPosted: Tue May 26, 2015 9:37 pm
by BelleNuit
Trời ... ơi,
là trời!!

Chắc vì trời nóng quá, cái 'satellite' bị ảnh hưởng, truyền nhiệt xuống nhân dân.. à, quên, nhân gian!!

Re: Gái Quê

PostPosted: Tue May 26, 2015 10:01 pm
by michu90
TTKH là ai? Chân Quê là ai? Mì Chủ chắc chắn 100% Mai Linh là con gái...mới lớn hay lớn lâu..thì không biết.

Re: Gái Quê

PostPosted: Tue May 26, 2015 10:29 pm
by An Thùy
An Thùy không chắc ai là trai ai là gái

Re: Gái Quê

PostPosted: Thu May 28, 2015 5:40 am
by chanque
An Thùy wrote:An Thùy không chắc ai là trai ai là gái


Thấy An Thủy avatar hinh nhớ đến bài hát "Về Đâu Mái Tóc Người Thương" câu cuối:

Nhớ ai tôi gọi tên, chỉ nghe tiếng lá rơi thểm...

https://www.youtube.com/watch?v=LBuI2b4kfPg

Chân Quê

Re: Gái Quê

PostPosted: Fri May 29, 2015 6:37 am
by An Thùy
Chân Quê: Cám ơn bài hát nhiều nhiều ....làm An Thùy chạnh lòng nhớ lại cái ngày xưa.