Board index   FAQ   Search  
Register  Login

*** ***
Click here to go to vomtroimagazine.com
Supporters

Ba mươi tháng Tư ...!

Thi-phú, Văn vần

Ba mươi tháng Tư ...!

Postby BelleNuit » Thu Apr 30, 2015 10:50 pm

Sấm...
rền rung chuyển không trung !
Sấm từ tiếng nấc hãi hùng dâng cao...
Dân tôi sững sốt, nghẹn ngào
Trời Nam nhuộm đỏ cờ sao máu đào !!

Nước tôi ...vận chợt lao đao
Tháng Tư Quốc-Hận ngày nào, đã quên ?!
Thủ-đô hoảng hốt thay tên
Hoang mang, sợ hãi kề bên đêm ngày !!
Nam nhân thân đọa tù đày...
Tháng Tư năm ấy, ngày nầy ...đau thương!

Việt Nam nghèo khổ còn vương
Còn thuyết Cộng-sản, còn lường gạt nhau
Ngựa đau, cả tàu cùng đau
Ta chung một nước hãy mau đồng lòng …

Đồng lòng dựng lại non sông
Để Cờ ba sọc lại bùng trên cao …

30-04-2015

Image
User avatar
BelleNuit
 
Posts: 445
Joined: Wed Nov 30, 2011 1:05 am
I am: Writer

Re: Ba mươi tháng Tư ...!

Postby Editor 1 » Fri May 01, 2015 8:39 am

Image
Tên của Diễn Đàn: Tea Lounge
User avatar
Editor 1
 
Posts: 687
Joined: Wed Nov 23, 2011 5:39 pm
I am: Reader


Return to Poetry

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 22 guestswww.VomtroiMagazine.com

All Daily News - Tin mới nhất
www.VomTroiMagazine.com 

********

Cám Ơn.Thank You.Merci

Contact us

Vom Troi Magazine

9101 Boul. Maurice Duplessis 
Succ. Rivières des Prairies
P.O. Box 25273
H1E – 6M0 Mtl PQ 
Tel: 514-677-7315

VomtroiMagazine@gmail.com
VNBusinessMedia@Yahoo.com 

_________________________ __________________________
 Supporters **** ****

        


HTML Counter
cron