Page 1 of 1

Gió đùa mây tím

PostPosted: Sun Nov 23, 2014 1:17 pm
by Magnolia

Tự tình!!!!!


Làm sao níu sợi dây thương
Cho tôi cột hết tơ vương muộn màng
Nhìn hoa hỏi lá vu vơ
Gió đùa mây tím bâng quơ một chiều

Ngắm gì mà nhớ xa xôi
Từ đôi con mắt chia phôi mấy bờ
Cứ dõi trông mãi là chờ
Như mơ như mộng thẫn thờ bến sông

Hồn thu vời vợi đăm đăm
Miệt mài đã mỏi trăm năm lỗi thề
Trần ơi! Đưa sóng về đâu
Rụng rơi mấy hạt bể dâu đoạn đành....

Rã rời búp nụ xanh xao
Tung hê vàng cánh hư hao rối mù....