Page 1 of 1

A Frosty Night .... Đêm Băng Giá

PostPosted: Thu Jan 05, 2012 1:21 am
by BelleNuit
A Frosty Night ...

This frozen space, so cold and so dark, it has scared & chased away the bright warm sun...
Or maybe, it is the Sun who ran away!... with its tender heat, leaving me lonesome here in this darkness! ... with no light to caress my hairs... swivelling in this strong winterly breeze of the night

How...


====================

Đêm Băng Giá ....

Cái không gian đóng băng nầy, lạnh lẽo và tăm tối đến độ đã làm vầng mặt trời tươi sáng & ấm cúng sợ hãi, chạy trốn đi nơi nao.

Hay thật ra...
Là ánh mặt trời, đã bỏ rơi tất cả, ra đi... mang theo cả vùng không gian ấm cúng dịu hiền, để lại tôi nơi đây trong bóng đêm đơn lẽ,... chẳng một tia nắng để nhẹ vuốt mái tóc đang lạc bay trong cơn gió đêm, xoáy bùng lạnh buốt!

Re: A Frosty Night ....

PostPosted: Thu Jan 05, 2012 5:10 am
by BelleNuit
Image

Re: A Frosty Night .... Đêm Băng Giá

PostPosted: Sat Jan 14, 2012 1:11 am
by BelleNuit
(Đêm Băng Giá ....

Cái không gian đóng băng nầy, lạnh lẽo và tăm tối đến độ đã làm vầng mặt trời tươi sáng & ấm cúng sợ hãi, chạy trốn đi nơi nao.

Hay thật ra...
Là ánh mặt trời, đã bỏ rơi tất cả, ra đi... mang theo cả vùng không gian ấm cúng dịu hiền, để lại tôi nơi đây trong bóng đêm đơn lẽ,... chẳng một tia nắng để nhẹ vuốt mái tóc đang lạc bay trong cơn gió đêm, xoáy bùng lạnh buốt!)


Giữa đêm thâu, trong cái giá rét của lạc lõng, lòng vẫn nhận thức được...rằng đâu đó, đang có một khung trời tươi sáng, một không gian ấm cúng, hoa khoe sắc trong nắng, chim lượn cánh trong trời, sóng uốn mình biển xanh... thật đẹp, thật hoàn-mỹ, vì nơi ấy, đang có ánh mặt trời. Nơi ấy, đang có ....

Khi nào, vầng thái dương ấy... mới lại quay về thăm viếng nơi mong đợi?
Khi nào, Người mới ....?!

Re: A Frosty Night .... Đêm Băng Giá

PostPosted: Sat Jan 14, 2012 1:17 am
by BelleNuit
Image